Image description
Image description
Image description

ΤΗΛ: 0030.2310.428783

Καλωσήλθατε στην Tekta2

Image description

Πρόσφατα έργα

Επιθεώρηση εργοταξίου και κατασκευών

Κατασκευές συμβουλευτική σχεδιασμός

Η ΤΕΚΤΑ 2 είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον, πλήρως προσανατολισμένο προς την ικανοποίηση του πελάτη και την αποκόμιση μιας ευχάριστης εμπειρίας συνεργασίας και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση είναι οι δύο βασικές αρχές κάτω από τις οποίες ενεργεί η ΤΕΚΤΑ 2.

Νομική υποστήριξη σε τοπικούς κατασκευαστικούς νόμους
Κατανόηση απαιτούμενου κεφαλαίου για κάθε έργο

Η εταιρεία στοχεύει στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της, ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού για ικανοποίηση και των δύο πλευρών.

Το επίπεδο των κατασκευών και των ανακαινίσεων πρέπει να είναι υψηλό, ώστε το κοινό να ικανοποιείται κατά το μέγιστο δυνατό. Σκοπός της ΤΕΚΤΑ 2 είναι να αυξήσει το επίπεδο των κατασκευών και των ανακαινίσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Χάρης στα προηγμένα μέσα επικοινωνίας και διακίνησης υλικού και ιδεών πιθανές συνεργασίες με το εξωτερικό θα προσφέρουν πολλά στο χώρο της ελληνικής κατασκευής.

Συμβουλές για χρήση γης και εκτίμηση αυτής
Αρχιτεκτονική και μηχανική μελέτη κτηρίων και εγκαταστάσεων
Συμβουλές διαχείρισης και μελέτη ακινήτων

TEKTA2

Καπετάν Βαγγέλη 5.

Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Tηλέφωνο: 0030 2310 428783

Fax: 0030 2310 428623

e-mail:

Image description
Image description